Thursday 10 June 2021

Reply Letter from IGP to MGCC


Reply letter from Inspector General of Pollice (IGP) to MGCC
Surat balasan dari Ketua Polis Negara (KPN) kepada MGCC

Seluruh warga Malaysia Global Chamber of Commerce (MGCC) mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada YDH Dato' Sri Acryl Sani bin Haji Abdullah Sani yang telah dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baharu. Selamat bertugas.